Οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών που θέλουν να αποχωρήσουν προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να υποβληθούν το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα από την 1η Φεβρουαρίου έως την πρώτη εργάσιμη μετά το πρώτο 10ήμερο, ήτοι την Δευτέρα 12η Φεβρουαρίου του 2024.Όσες παραιτήσεις υποβληθούν τότε θα θεωρηθούν ότι γίνονται αποδεκτές και θα οδηγήσουν σε λύση της υπαλληλικής σχέσης την 31η Αυγούστου 2024. Οι παραιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 13η Φεβρουαρίου για να οδηγήσουν σε λύση της υπαλληλικής σχέσης θα πρέπει να περάσουν από κρίση και έγκριση του ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ.

Εντός του 2024 και συγκεκριμένα την 1/7/2024 θα επέλθει και η αυτοδίκαιη απόλυση των εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους το προηγούμενο έτος. Έτσι την 1η Ιουλίου θα απολυθούν αυτοδικαίως όσοι εκπαιδευτικοί έχουν γεννηθεί το 1956 και παραμένουν σήμερα στην ενεργό υπηρεσία.

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορεί να κατατίθεται (στην οικεία Δ/νση ή Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης όπου κατατέθηκε η αίτηση παραίτησης) μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης. π.χ. αίτηση που έχει υποβληθεί την 1η-2-2024 μπορεί να ανακληθεί ως και την 1η-3-2024.

Φέτος μπορούν να αποχωρήσουν:

• Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν προσληφθεί ή απασχοληθεί στο Δημόσιο πριν από την 31/12/1982.

• Εκπαιδευτικοί μητέρες που είχαν συμπληρώσει την 25ετή υπηρεσία και ανηλικότητα τέκνου το 2010 και το 50ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2015 ή τα 50 ως την 31/12/2016.

• Εκπαιδευτικοί γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 25ετίακαι ανηλικότητα τέκνου το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 31/12/2017.

• Εκπαιδευτικοί γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 31/12/2018.

• Εκπαιδευτικοί μητέρες 3 ή και περισσοτέρων τέκνων που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2010 οι οποίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.

• Εκπαιδευτικοί γονείς 3 και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 31/12/2017.

• Εκπαιδευτικοί γονείς 3 και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 31/12/2018.

• Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 ή 36 έτη ασφάλισης και το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2021 αλλά και την ηλικία 59, 60, 60 και 6 μήνες, 61 ή και 61 και 6 μήνες ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης ως την 31/8/2024 ως προβλέπεται από το ν. 4336/2015.

• Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης μέχρι την 31/12/2021 αλλά και ηλικία 61 ετών και 2 μηνών ως την 31/8/2024 ως προβλέπεται από το ν. 4336/2015.

• Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης αλλά και την ηλικία των 62 ετών ως την 31/8/2024.

• Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία το 2010 ή το 2011 ή το 2012 και ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης έχουν συμπληρώσει το 55ο (60ο για τους άνδρες) ή το 56ο ή το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2022 οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη / πρόωρη σύνταξη.

Πίνακες:

Α) Με 37 έτη (από 1/1/1983 στο Δημόσιο και 25ετία ως το 2010)
Πότε συμπληρώνονται 37 έτη Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 2018 58,6
Το 2019 59,5
Το 2020 60,3
Το 2021 61,2
Από 2022 62 με 40 χρόνια
B) Με διατάξεις 35ετίας και 36ετίας (25ετία ως το 2010 ή το 2011)
35 ή 36 έτη και ηλικία 58 Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 2018 60
Το 2019 60,6
Το 2020 61
Το 2021 61,6
Από 2022 62 με 40 χρόνια

 Γ) Γονείς με 25ετία το 2011 και ανήλικο (πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992)

Ηλικία 52 ετώνΌριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 201656,9
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,10
το 202063,7
το 202165,3
το 202267
 Δ) Γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο (πρόσληψη 1/1/1983 ως 31/12/1992)
Ηλικία 55 ετών Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67
 Ε) Γονείς 3 τέκνων και άνω με 20ετία το 2011 (πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992)
Ηλικία 52 ετώνΌριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 201656,9
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,10
το 202063,7
το 202165,3
το 202267
 ΣΤ) Γονείς 3 τέκνων και άνω με 20ετία το 2012 και ανήλικο (πρόσληψη 1/1/1983 ως 31/12/1992)
Ηλικία 55 ετώνΌριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 201658
το 201759,6
το 201861
το 201962,6
το 202064
το 202165,6
το 202267

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το έτος 2010.

Ερώτηση :
Είμαι εκπαιδευτικός, έχω γεννηθεί στις 01/02/1961 και η συνολική συντάξιμη υπηρεσία μέχρι 31/12/2010 ανέρχεται σε 27 έτη και 6 μήνες. Στη συντάξιμη υπηρεσία έχει υπολογιστεί η υπηρεσία μου ως αναπληρωτή, μονίμου, ο χρόνος του ΙΚΑ στον ιδιωτικό τομέα και η στρατιωτική υπηρεσία. Πότε δικαιούμαι πλήρη σύνταξη;

Απάντηση :
Επειδή μέχρι 31/12/2010 έχετε συμπληρώσει συνολική συντάξιμη υπηρεσία 27 έτη και 6 μήνες, έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση 25ετίας). Δικαιούστε σύνταξη με τις μεταβατικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν μετά τη τροποποίησή τους με τους νόμους 4336/2015 , 4337/2015. Η συμπλήρωση της 37ετίας γίνεται το έτος 2020 (30/6/2020) οπότε και μπορείτε να δικαιωθείτε πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 60 ετών και 3 μηνών.

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εκπαιδευτικών με 3 τέκνα.

Ερώτηση :
Είμαι εκπαιδευτικός (γυναίκα) και έχω γεννηθεί στις 1/7/1964 και έχω 3 τέκνα. Διορίστηκα στο Δημόσιο στις 31/8/1999 και από τότε υπηρετώ συνέχεια. Παράλληλα σας γνωρίζω ότι έχω πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ 3000 ημέρες ασφάλισης . Πότε δικαιούμαι πλήρη σύνταξη;

Απάντηση :
Η συνολική συντάξιμη υπηρεσία σας μέχρι 31/12/2010 ανέρχεται σε 21 έτη 4 μήνες και 1 ημέρα. Συνεπώς, έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (20ετία) ως μητέρα 3 τέκνων και δικαιούστε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας. Επειδή έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2010 δεν έχετε δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων γεννήσεως τέκνων, ούτε και έτη σπουδών.
Η εν λόγω προϋπόθεση δεν επηρεάστηκε από τις διατάξεις των Ν.4336/2015, Ν.4337/2015.
Δικαιούστε σύνταξη οποτεδήποτε επιθυμείτε.

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με ανήλικο τέκνο το έτος 2011.

Ερώτηση :
Είμαι εκπαιδευτικός και έχω γεννηθεί στις 5/10/1965 και έχω 2 τέκνα ,το ένα εκ των οποίων γεννήθηκε το έτος 1992 και το άλλο το έτος 1999. Διορίστηκα στο Δημόσιο στις 30/8/1995 και από τότε υπηρετώ συνέχεια. Παράλληλα σας γνωρίζω ότι έχω πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ 961 ημέρες ασφάλισης . Πότε δικαιούμαι πλήρη σύνταξη;

Απάντηση :
Ο χρόνος ασφάλισης σας στο Δημόσιο ανέρχεται σε 16 έτη, 04 μήνες και 1 ημέρα και ο χρόνος του ΙΚΑ ανέρχεται σε 03 έτη, 02 μήνες και 13 ημέρες.
Με βάση τα προαναφερθέντα ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας σας μέχρι 31/12/2011 ανέρχεται σε 19 έτη, 06 μήνες και 14 ημέρες.
Με την αναγνώριση όμως πλασματικού χρόνου σπουδών (έχετε δυνατότητα αναγνώρισης 4 ετών) και τέκνων (2 τέκνα = 3 έτη ), ήτοι με την αναγνώριση συνολικά 5 έτη, 5μήνες και 16 ημέρες, συμπληρώνετε 25ετή συντάξιμη υπηρεσία μέχρι 31/12/2011. Συνεπώς, έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) ως μητέρα ανηλίκου τέκνου το έτος 2011 και δικαιούστε σύνταξη με τη συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας σας.
Η ανωτέρω προϋπόθεση μεταβλήθηκε από τις διατάξεις των Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Επειδή στις 18/8/2015 δεν είχατε συμπληρώσει την ηλικία των 52 ετών, για την καταβολή της πλήρους σύνταξης απαιτείται πλέον η συμπλήρωση του 58ου έτους και 5 μηνών της ηλικίας σας (το εν λόγω ηλικιακό όριο θα συμπληρωθεί στις 5/3/2024).

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με μειωμένη.

Εκπαιδευτικός (άντρας ή γυναίκα) που γεννήθηκε το έτος 1964 και έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση 25ετίας) το έτος 2012 είχε τη δυνατότητα λήψης μειωμένης σύνταξης στην ηλικία των 58 ετών.Επειδή μέχρι 31/12/2022 ο/η ανωτέρω έχει συμπληρώσει την ηλικία των 58 ετών,δικαιούται τη λήψη μειωμένης σύνταξης οποτεδήποτε επιθυμεί. Αντίθετα ο/η εκπαιδευτικός που έχει γεννηθεί το έτος 1965 και έχει συμπληρώσει 25ετία μέχρι 31/12/2012 δικαιούται τη λήψη μειωμένη ςσύνταξης με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του/της, δεδομένου ότι κατά την 31/12/2022 δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 58 ετών.

Πλασματικά έτη.

Για όσους εκπαιδευτικούς έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις για εξαγορά πλασματικών ετών μέχρι και το 2016 θα πρέπει στις παραιτήσεις να συμπεριλάβουν τα σχετικά πρωτόκολλα.
Οι εν λόγω αιτήσεις θα εξεταστούν στο σύνολό τους με βάση το παλαιό καθεστώς και συγκεκριμένα με κόστος 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών.
Αν οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί μετά την 1/1/2017 τότε το κόστος θα είναι προσαυξημένο ανάλογα με το έτος υποβολής της αίτησης. Η εξόφληση θα γίνει με παρακράτηση από τη σύνταξη όταν εκδοθεί η σχετική απόφαση σύνταξης.
Συμφέρει σε κάθε περίπτωση εάν οι αιτήσεις έχουν γίνει πριν από την 31/12/2016 να γίνεται εξαγορά του ανώτατου αριθμού πλασματικών ετών καθώς όσο περισσότερα έτη έχει κάποιος τόσο μεγαλώνει ο συντελεστής αναπλήρωσης στην ανταποδοτική σύνταξη.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΩ ΠΛΑΝΗΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 10 του ν.4151/2013, υπάλληλος που αποχωρεί από την Υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης περί τα πράγματα δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, μπορεί να επανέλθει στην Υπηρεσία μετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στον φορέα που αποχώρησε εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτήν δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές γι’ αυτό.

Σχετικά Άρθρα