Ανοίγει στις 26 Φεβρουαρίου 2024, η πλατφόρμα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους όπως δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, στην οποία οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι θα δηλώνουν την απασχόλησή τους με τα επί μέρους στοιχεία που την αφορούν. Ταυτόχρονα λοιπόν θα πρέπει να αποσαφηνιστούν κάποια ερωτήματα που εύλογα προκύπτουν. Καταρχήν, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ποιοι υποχρεούνται να προχωρήσουν στην δήλωση αυτή στην πλατφόρμα, δεδομένου ότι μέχρι τον προηγούμενο διάστημα όσοι ήταν συνταξιούχοι το είχαν δηλώσει εγγράφως στον ΕΦΚΑ και υπήρχε η μείωση της σύνταξής τους κατά 30%. Συνεπώς, ακόμη και αν το Υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ απαιτήσουν την εκ νέου δήλωση στην πλατφόρμα, η παράλειψη της δήλωσης δεν μπορεί να καταλήγει σε χρηματική κύρωση ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες συντάξεις. Κι αυτό επειδή η διάταξη απαιτεί δήλωση στον ΕΦΚΑ, κάτι που ήδη έχουν κάνει και όχι δήλωση σε συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Επίσης, με πρόσφατη εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ θέτει ως προϋπόθεση απονομής της αναπηρικής σύνταξης την διακοπή εργασίας ή απασχόλησης, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει, χωρίς καμία επίπτωση, την απασχόληση των συνταξιούχων αναπηρίας. Είναι αναγκαία λοιπόν η άμεση επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος με νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να σταματήσει η σύγχυση, αλλά και η αποθάρρυνση των ασφαλισμένων που δικαιούνται να λάβουν την συγκεκριμένη παροχή, κινδυνεύοντας εφόσον σταματήσουν την εργασία τους να μην μπορέσουν να την ξαναποκτήσουν.

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί λύση στο τεράστιο θέμα που έχει ανακύψει για απασχολούμενους, σε φορείς γενικής κυβέρνησης, συνταξιούχους που με πρόσφατη εγκύκλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενημερώθηκαν ότι από την συνταξιοδότησή τους και μετά θα έπρεπε να αμείβονται με αποδοχές εισαγωγικού βαθμού, χωρίς ωριμάνσεις. Ενώ στην διάταξη ορίζεται πότε θα υπάρχει ή όχι αναστολή της σύνταξης για τους εν λόγω συνταξιούχους, καμία μέριμνα δεν υπάρχει για τους μισθούς που εισέπραξαν μετά την συνταξιοδότησή τους και καλούνται να επιστρέψουν ποσά αποδοχών που καλόπιστα ελάμβαναν.

Σχετικά Άρθρα