Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2915/23-05-2024, η KYA 32270/17-05-2024, για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 115 του ν. 5078/2023 η οποία ορίζει:

Τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ρύθμιση οφειλών στον e-ΕΦΚΑ

– έως 30.000€ οι ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ (Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι)

– έως 10.000€ οι ΑΓΡΟΤΕΣ, που σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ, οι βασικές προϋποθέσεις που θα ελέγχει ο ΕΦΚΑ προκειμένου να κάνει αποδεκτή ή να απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη και να ξεκινήσει η διαδικασία συνταξιοδότησής του είναι:

α) να έχει συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας του ή εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης (πραγματικό, πλασματικό, προαιρετικής ασφάλισης) τουλάχιστον σαράντα (40) ετών, το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας του,

β) να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον είκοσι (20) ετών ή έξι χιλιάδων (6.000) ημερών ασφάλισης ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης, και

γ) οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ γενικά ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ. Ειδικά για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων λαμβάνεται υπόψη το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα του οφειλέτη, δηλαδή ακόμη και σε αυτούς τους λογαριασμούς που είναι συνδικαιούχος.

Έτσι με την εξειδίκευση της συγκεκριμένης διάταξης περιορίζεται πολύ ο αριθμός των οφειλετών που εν τέλη θα καταφέρουν να ενταχθούν στην συγκεκριμένη ρύθμιση και θα λάβουν την σύνταξη τους.

Συγκεκριμένα, με τα στοιχεία της έκθεσης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ), υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών, με 1.625.969 οφειλέτες (74,44% των οφειλετών) να έχουν χρέη έως 15.000 ευρώ ο καθένας. Ενώ το 88,44% των οφειλετών (1.931.710 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας. Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 95.110 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000-100.000 ευρώ. Από αυτό και μόνο το στοιχείο προκύπτει ότι οι οφειλέτες που αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους είναι οι μικροί επιχειρηματίες, με την κρίση κόστους να έχει φέρει για τις επιχειρήσεις τεράστια αύξηση των δαπανών, σε συνθήκες μείωσης των πωλήσεων σε όρους όγκου και όχι σε όρους τζίρου. Έτσι λοιπόν, χωρίς να έχει δοθεί η δυνατότητα για μια γενναία ρύθμιση με μακροπρόθεσμο πλάνο, είναι σχεδόν αδύνατον να περιοριστούν οι οφειλές των μικρομεσαίων επαγγελματιών που έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν λάβουν την σύνταξή τους στο μέλλον, ακόμη και αυτοί που θέλουν 1-3 έτη ακόμη.

Επίσης, το γεγονός ότι ο έλεγχος το τραπεζικών καταθέσεων εκκινεί 12 μήνες πριν από την αίτηση υπαγωγής στην συγκεκριμένη ρύθμιση φέρνει ακόμη πιο μακριά έναν οφειλέτη από την συνταξιοδότηση. Αρκεί να αναφέρουμε ότι, λόγου χάρη ένας επαγγελματίας τηρεί κοινό λογαριασμό με την σύζυγό του. Η σύζυγος απολύθηκε από την εργασία της κι έλαβε την νόμιμη αποζημίωση της που ξεπερνά τις 12.000 €, χρήματα που έλαβε χάνοντας την εργασία της και χρειάζεται ώστε να ανταπεξέλθει στην από εδώ και πέρα ζωή της. Για τον ΕΦΚΑ ο επαγγελματίας θεωρείτε στρατηγικός κακοπληρωτής και δεν θα του χορηγήσει σύνταξη.

Τέλος, ενώ ο νόμος έχει ψηφιστεί περί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, η ΚΥΑ δημοσιεύθηκε έξι μήνες μετά. Κάτι που σημαίνει ότι αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 5078/2023 και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, μπορούν επίσης να υπαχθούν στις ρυθμίσεις. Πλην όμως σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει ήδη απορριφθεί λόγω οφειλών, δεδομένου ότι η υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν είχαν την δυνατότητα να εφαρμόσουν την συγκεκριμένη ρύθμιση λόγω της μη έκδοσης σχετικής εγκυκλίου, απαιτείται επανυποβολή της, με αποτέλεσμα να χαθούν οποιεσδήποτε διεκδικήσεις αναδρομικών.

Σχετικά Άρθρα