ΕΡΓΑΤΙΚΟ

Τα εργατικά θέματα στην Ελλάδα είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου (κώδικας, νόμος) που ρυθμίζουν τη σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Στο γραφείο μας εξειδικευόμαστε επί σειρά ετών στα εργατικά ζητήματα και αναλαμβάνουμε, την παροχή συμβουλευτικής (παροχή γραπτών σημειώσεων και πληροφοριών) και τη σύνταξη ενημερωτικών-γνωμοδοτικών σημειωμάτων για άτομα και επιχειρήσεις, αναφορικά με παντός είδους ζητήματα Εργατικού Δικαίου, όπως άδειες, ορθός υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης, διάκριση μισθωτής και ανεξάρτητης εργασίας, απασχόληση σε 1-3 εργοδότες, ωράριο εργασίας, μερική απασχόληση και εργασία ορισμένου χρόνου κλπ.