Ύστερα από την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ανακοινώθηκε η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 € που θα έχει ισχύ από την 1η Απριλίου. Με την νέα αύξηση προκύπτει ότι αφενός η σωρευτική αύξηση των ελάχιστων αποδοχών στη 2ετία 2023 – 2024 είναι 16%, καθώς ο μισθός από τα 713 ευρώ (το 2022) έχει αυξηθεί στα 830 ευρώ. Αφετέρου όμως ο γενικός πληθωρισμός στα τρόφιμα έκλεισε τον Δεκέμβριο του 2022 στο 15,5% και τον Δεκέμβριο του 2023 στο 8,9%. Δηλαδή η σωρευτική του αύξηση τον περασμένο Δεκέμβρη συγκριτικά με τον Δεκέμβρη του 2021 ήταν 24,4%, δηλαδή 50% επάνω από τον σωρευτικό ρυθμό αύξησης του κατώτατου μισθού τη διετία 2023 – 2024. Αυτό σημαίνει πως οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι καλούνται με αυξήσεις των αποδοχών τους που δεν καλύπτει ούτε το ήδη απολεσθέν εισόδημα τους, να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα.

Ταυτόχρονα οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες διαχρονικά́ αμείβουν το προσωπικό τους με χαμηλούς μισθούς, αυξάνουν τις αμοιβές τους ξανά, με συνέπεια από την μία πλευρά να αυξάνεται το συνολικό κόστος διατήρησης μιας μικρής επιχείρησης κι από την άλλη, μετά την πανδημία αλλά και την ενεργειακή κρίση που έχει ως αποτέλεσμα την συσσωρεύσει χρεών, να μην τους δίνεται η δυνατότητα μιας συνολικής ρύθμισης. Συνεπώς, καταγράφεται μια γενικευμένη «απροθυμία» στις τάξεις των εργοδοτών για ικανοποιητικές αυξήσεις μισθών, που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε έξαρση της μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης.

Σχετικά Άρθρα