Ενώ με τον νέο ασφαλιστικό κινητροδοτήται η μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων που αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις σημερινές συνθήκες με τις πολύ χαμηλές συντάξεις και αναγκαστικά ακόμα και σε ηλικίες άνω των 70 ετών, οδηγούνται ξανά στην αγορά εργασίας για να τα βγάλουν πέρα. Ταυτόχρονα όμως για την κατηγορία των συνταξιούχων αναπηρίας που επιθυμούν να εργασθούν ως μισθωτοί ή ως αυταπασχολούμενοι με τις νέες ρυθμίσεις δεν αποσαφηνίζεται με ποιες ακριβώς προϋποθέσεις μπορούν να εργασθούν, χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στην σύνταξή τους.

Η ρύθμιση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που παραπέμπει σε προγενέστερους νόμους, επιτείνει την ασάφεια, αφού συνδέουν την απασχόληση με το κέρδος από αυτή, συγκρίνοντας αυτό που κερδίζει, με όσα κερδίζει ένας υγιής μισθωτός. Κι αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, αφού ένας συνταξιούχος με ποσοστό αναπηρίας 80% για παράδειγμα, δεν μπορεί να κερδίζει, χωρίς να κοπεί η σύνταξη, ποσό μεγαλύτερο από το 1/5 όσων κερδίζει υγιής μισθωτός με τα ίδια με αυτόν δεδομένα. Έτσι λοιπόν κανείς δεν μπορεί κατηγορηματικά να τον διαβεβαιώσει, ότι δεν θα έχει θέμα με την σύνταξή του, αν εργασθεί και κερδίζει για παράδειγμα 400 ευρώ το μήνα. Επίσης, εντείνεται το πρόβλημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αφού το τι κερδίζει το γνωρίζει μετά την πάροδο του έτους και αφού υποβάλει την φορολογική του δήλωση, στην οποία θα αποτυπώνεται το ετήσιο κέρδος του. Συνεπώς, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις θα μπορεί να του διακόπτεται αναδρομικά η σύνταξη λόγω αναπηρίας.

Την ίδια στιγμή μόλις πριν λίγο καιρό εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας που θέτει ως προϋπόθεση απονομής της αναπηρικής σύνταξης την διακοπή εργασίας ή απασχόλησης. Έτσι λοιπόν με την προτεινόμενη ρύθμιση εντείνεται η ασάφεια και η πολυπλοκότητα που οδηγεί στο ερώτημα, πως θα λειτουργήσει το σύστημα με βάση τις νέες ρυθμίσεις; Θα διακόπτει την δραστηριότητά του ο ασφαλισμένος, προκειμένου να λάβει την σύνταξη αναπηρίας και θα επανεκκινεί, μετά από κάποιο διάστημα και για πόσο;

Δεδομένου ότι οι συντάξεις αναπηρίας είναι πολύ χαμηλές και δεν επαρκούν ούτε για τα βασικά κι εφόσον το υπουργείο εργασίας επέλεξε αντί για αυξήσεις των συντάξεων, για θεσμοθέτηση κατώτατου ορίου σύνταξης σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό, αλλά και την συνολική ακρίβεια, να κινητροδοτήσει την απασχόληση των συνταξιούχων. Θεωρώ ότι τουλάχιστον θα πρέπει και στους συνταξιούχους αναπηρίας να δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης του εισοδήματος τους με απλούς και σαφείς κανόνες.

Σχετικά Άρθρα