Σημαντικές αλλαγές σε συντάξεις, επιδόματα και εισφορές φέρνει το 2024, καθώς για άλλη μια χρονιά αλλάζουν πολλά σε ολόκληρο το Ασφαλιστικό σύστημα.

Ειδικότερα, από την 1-1-2024 και σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων οι συνταξιούχοι πρόκειται να δουν αύξηση στις κύριες συντάξεις τους. Η εν λόγω αύξηση είναι της τάξης του 3%. Οι αυξήσεις στις κύριες συντάξεις θα χορηγηθούν σε όλους όσους κατέστησαν συνταξιούχοι έως την 31-12-2023. Πλην όμως, όσοι είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από τον 5/2016 και κατόπιν του επανυπολογισμού της σύνταξής τους λαμβάνουν μεγάλο ποσό της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς και θα δουν την αύξηση να απορροφάται, με αποτέλεσμα να είναι μόνο «λογιστική» και να μην φανεί σε πραγματικά χρήματα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται 4 κατηγορίες αυξήσεων ανάλογα με το ποσό που θα λάβουν ή δεν θα λάβουν από την αύξηση.

Συγκεκριμένα, θα λάβουν πραγματική αύξηση:

• Συνταξιούχοι μετά την 12-5-2016.

• Συνταξιούχοι πριν την 12-5-2016 που δεν έχουν προσωπική διαφορά.

• Συνταξιούχοι πριν την 12-5-2016 που έχουν μικρή προσωπική διαφορά που θα υπερκαλυφθεί από την αύξηση.

«λογιστική» αύξηση:

• Συνταξιούχοι πριν την 12-5-2016 που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά που θα υπερκαλύψει την αύξηση.

Επίσης, από την 1-1-2024 θα αυξηθεί η Εθνική Σύνταξη. Η εν λόγω αύξηση θα είναι της τάξης του 3% με το ποσό της Εθνικής Σύνταξης να διαμορφώνεται στα 426,17€. Συγκεκριμένα η Εθνική σύνταξη με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης θα ανέλθει στα 426,17 ευρώ από 413,76 ευρώ που είναι σήμερα. Η μείωση της εθνικής σύνταξης ανά έτος (χρόνος ασφάλισης κάτω των 20 ετών) θα είναι 8,52 ευρώ για κάθε έτος και θα καταλήγει στα 383,55 ευρώ για 15 έτη ασφάλισης.

Ακόμη, από την 1-1-2024 και σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων θα αυξηθεί η Ανταποδοτική Σύνταξη με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του 2023. Η εν λόγω αύξηση αφορά την ένταξη του 2023 στα έτη που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών και στη χρήση του μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον υπολογισμό της βάση εξαγωγής της Ανταποδοτικής Σύνταξης.

Μία ακόμη αύξηση είναι το κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου. Από την 1-1-2024 μέσω της αύξησης της Εθνικής Σύνταξης πρόκειται να αυξηθεί και η κατώτατη σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου / συνταξιούχου που δικαιούνται ο / η επιζών σύζυγος και τα τέκνα. Συνεπώς, στις περιπτώσεις θανάτου και μεταβίβασης σύνταξης από την 1-1-2024 η κατώτατη σύνταξη θα αντιστοιχεί σε 399,54€.

Μέσω της αύξησης της εθνικής σύνταξης πρόκειται να αυξηθεί και το επίδομα υπερήλικων ανασφάλιστων (67 ετών και άνω) που θα διαμορφωθεί στα 399,54 ευρώ. Αφορά όσους έχουν ατομικό εισόδημα κάτω των 4.320 ευρώ και οικογενειακό έως 8.640. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ. Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

Επίσης, από την 1-1-2024 καταβάλεται η 5η και τελευταία δόση από τον επανυπολογισμό του ν. 4670/2020 (Βρούτση). Έτσι, αυξάνονται οι επανυπολογισμένες συντάξεις για όσους συνταξιοδοτήθηκαν με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης (νέοι συντελεστές αναπλήρωσης).

Σε εφαρμογή των διατάξεων του 4670/2020 (Βρούτσης), από την 1-1-2024 αυξάνονται οι εισφορές για περίπου 1,2 εκατ. Αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Η αύξηση θα είναι ίση με τον πληθωρισμό του 2023 κάτι που σημαίνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια αύξηση εισφορών κατά 3,9% για τους επαγγελματίες - ασφαλισμένους στον πρώην ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ), στον πρώην ΟΓΑ αλλά και για τους επιστήμονες ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών), τους εργαζόμενους με μπλοκάκι και όλους όσους ασφαλίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι που θα δουν τα εκκαθαριστικά για τις εισφορές του Ιανουαρίου να έρχονται στα τέλη Φεβρουαρίου προσαυξημένα. Ενώ η αύξηση αυτή θα επηρεάσει και τις 6 ασφαλιστικές κατηγορίες αντίστοιχα, καθώς επίσης θα αυξηθούν και οι εισφορές για υγειονομική περίθαλψη, επικουρική σύνταξης και εφάπαξ.

Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 5078/2023 (Γεωργιάδης), από 1-1-2024 για τους εργαζόμενους συνταξιούχους καταργείται η περικοπή του 30% στη σύνταξη. Αντί αυτού ορίζεται μηνιαία εισφορά 10% στο εισόδημα από την εργασία τους (ειδικός μη ανταποδοτικός πόρος). Ενώ, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που λαμβάνουν και την σύνταξη τους, ο αντίστοιχος πόρος θα ανέρχεται στο 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κλάσης. Ενώ, αυξάνονται τα ποσά οφειλόμενων εισφορών που μπορούν να παρακρατηθούν από τη σύνταξη για τους υποψήφιους συνταξιούχους που έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Έτσι για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες οι οφειλές που μπορούν να παρακρατηθούν, φτάνουν το ποσό των 30.000 ευρώ ενώ για τους αγρότες τα 10.000 ευρώ. Για να μπορεί να παρακρατηθεί το προσαυξημένο ποσό θα πρέπει να ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

ο υποψήφιος συνταξιούχος να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 40 ετών το 62ο έτος της ηλικίας του.

να έχει καταβάλει εισφορές για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών και

οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν το ποσό των 12.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ αν είναι οφειλέτης ΟΓΑ.

Έτσι το υπερβάλλον των 20.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ ποσό, συμψηφίζεται με το 60% του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων μέχρι να εξοφληθεί. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό 20.000 ευρώ ή 6.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, παρακρατείται από τα ποσά των επόμενων συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 60.

Επίσης, απλοποιούνται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος στις επικουρικές συντάξεις για όλα τα ταμεία, θέτοντας ως προϋπόθεση τη συμπλήρωση 15ετίας είτε σε έναν φορέα είτε με διαδοχική ασφάλιση, κάτι που μέχρι πρότινος ίσχυε μόνο για το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και όχι με τις προϋποθέσεις που προέβλεπε το κάθε ταμείο. Η εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την απονομή των επικουρικών συντάξεων θα επιτρέπει την υπαγωγή τους στη διαδικασία «fast track».

Κλείνοντας, από 1-1-2024 ξεπαγώνουν οι 3ετίες στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο η ρύθμιση αυτή ουδόλως αφορά όσους έχουν μπει στην αγορά εργασίας τα τελευταία 10-12 χρόνια. Μέσα στο 2024 θα αθροίσουν νέα 3ετία και θα λάβουν προσαύξηση 10% στις αποδοχές τους μόνο όσοι εργάζονται συνεχώς από το 2010 και μετά, άρα φέτος θα συμπληρώσουν την πρώτη 3ετία που είχε «παγώσει» τον Φεβρουάριο του 2012.

Σχετικά Άρθρα